Login

školní rok 2018/2019

Plán práce turistického kroužku Javory při ZŠ Černuc, školní družina

Téma:  Lov na Bobříky

Cíl: pohybový a znalostní rozvoj dětí

Doba trvání: 1x týdně během školního roku - 120 minut v rámci ŠD

Místo:   ZŠ Černuc, klubovna a zahrada oddílu Javory, obec Černuc a přilehlé okolí, ostatní (dle výletů)

Klíčové kompetence: 
 
- sociální: učí se dodržovat pravidla ke spolupráci
- pracovní a pohybové: pomocí her a při řešení simulací rozvíjejí pracovní návyky, motoriku a přirozený pohyb, rozvoj individuálních dovedností
- kreativní: pomocí výtvarných prací s různými materiály

Mezipředmětové vztahy :  prvouka, vlastivěda, český jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, tělesná a výtvarná výchova, environmentální výchova

Další akce k projektu:

listopad - výprava do přírody
prosinec - návštěva velvarského muzea hraček
únor - výprava do přírody
březen - brigády na zahradě
duben - výlet Terezín
květen - výlet Kralupy, muzeum
červen - ZOO Tábor, spaní na zahradě
srpen - malý tábor v jižních Čechách


Nástěnka

ŠKOLNÍ AKCE 2019

18.4. - Velikonoční prázdniny
23.4. - 26.4. - Týden Země - projekt
28.4. - výlet Terezín - prohlídka chodeb v pevnosti a kasáren z dob Josefa II.
30.4. - Čarodějnice - opékání buřtíků (akce ŠD)

2.5. a 3.5. - Ředitelské volno - Školení pedagogů
7.5. Jarní dílničky k příležitosti Svátku matek - program připravený Čokoládovnou Veltrusy
17.5. - školní výlet - Vyšehraní
22.5. - výlet do Velvar - návštěva věže a vězení (akce ŠD)
24.5 - 1.5. - Itálie - školní pobyt

13.6. - Bezpečný internet - projektový den
20.6. - Cvičení v přírodě (zdravověda, přírodověda, první pomoc, dopravní nauka)
26.6. - poslední plavecký výcvik
27.6. - školní výlet - ZOO Zájezd
28.6. - vysvědčení

Novinky

Přesný čas
Základní škola Černuc, malotřídní škola
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy