Základní škola Černuc

Základní škola Černuc je školou rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků ve třídě, naši kvalifikovaní pedagogové se věnují dětem s individuální péčí.

Kolektiv školy tvoří:

 Mgr. Bc. Ivana Hančová- ředitelka, speciální pedagog a třídní učitelka 1.2. ročníku, výchovný poradce

 Mgr. Alena Ben Slimene – třídní učitelka 3,4,5.ročníku, školní psycholog

 Olga Potluková – učitelka výchov (Prv, Hv,Tv,Vv,Pč)

Kateřina Krejsová, Eleonora Pavlová – Očková – asistentky pedagoga

Eleonora Pavlová – Očková 
- vychovatelka školní družiny

Steven O´Connor – rodilý mluvčí

Zdeňka Czibiková - uklízečka, školnice

 Specializujeme se i na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - na děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), děti s poruchou pozornosti a děti hyperaktivní, děti s vadou řeči.
     V 1. třídě se čtení učí metodou
SFUMATO - splývavé čtení, metoda založená na vnímání písmen všemi smysly. Písmena si žáci osvojují prostřednictvím tvořivých úkolů, nejen si je čtou a píší, ale také tvoří z různých materiálů, modelují, dokreslují, což pomáhá k lepšímu zapamatování. Do nácviku je zapojena dramatická výchova, která rozvíjí mluvní projevy dětí, vytváří prostor pro fantazii.
     Škola má v každé třídě nainstalovánu interaktivní tabuli využívanou v hodinách matematiky, prvouky, českého a anglického jazyka, každý žák má pro výuku k dispozici
svůj počítač. Od 1. třídy se vyučuje anglický jazyk.
     Zřízena a plně využívána je od 6.30 h. do 16.00 hodin
školní družina. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu a uzavřený sportovní dvůr vybavený košem na basketbal, stolem na stolní tenis a trampolínou. V rámci výuky jsou pořádány tzv. projektové dny s aktuální tematikou.

Jsme připravení Vám podat informace na telefonních číslech  315 761 302, 739 035 297                                                                                                          
Mgr. Bc. Ivana Hančová,

                                                                                                                 ředitelka školy

Nástěnka

23.9 Divadlo Hybernia od 18:00 - odjezd autobusem z Černuce 16:45 představení ALENKA V ŘÍŠI ZÁZRAKŮ, cena 320,-
27.9 od 15:00 na koupališti v Černuci společné posezení rodičů, žáků a všech, kdo si chtějí s námi popovídat u ohně. Opékání špekáčků, soutěže pro žáky
28.9 společný výlet s oddílem Javory do lanového centra, vodácký výcvik v Praze. Odjezd v 8:00 z nádraží Velvary. Návrat kolem 16:00. Cena 200,- včetně dopravy.

Novinky

obrázek
Přesný čas
Login
Základní škola Černuc, malotřídní škola

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy