Základní škola Černuc

Základní škola Černuc je školou rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků ve třídě, naši kvalifikovaní pedagogové se věnují dětem s individuální péčí. Kolektiv školy tvoří Mgr. Jaroslava Veselá - ředitelka, Mgr. Bc. Ivana Hančová - speciální pedagožka,Ing. Ranata Bazalová - výuka anglického jazyka,ve které využíváme i rodilého mluvčího Stevena O´Connora, Lucie Brabencová vedení družiny  a asistentka pedagoga, Kateřina Krejsová.  Specializujeme se i na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - na děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), děti s poruchou pozornosti a děti hyperaktivní, děti s lehkou vadou řeči.
     V 1. třídě se čtení učí metodou SFUMATO - splývavé čtení, metoda založená na vnímání písmen všemi smysly. Písmena si žáci osvojují prostřednictvím tvořivých úkolů, nejen si je čtou a píší, ale také tvoří z různých materiálů, modelují, dokreslují, což pomáhá k lepšímu zapamatování. Do nácviku je zapojena dramatická výchova, která rozvíjí mluvní projevy dětí, vytváří prostor pro fantazii.
     Škola má v každé třídě nainstalovánu interaktivní tabuli využívanou v hodinách matematiky, prvouky, českého a anglického jazyka, každý žák má pro výuku k dispozici svůj počítač. Od 1. třídy se vyučuje anglický jazyk.
     Zřízena a plně využívána je od 6.30 h. do 16.00 hodin školní družina. Ve škole působí hudební a pohybový kroužek, vedený zkušenou lektorkou, Bc. Lilianou Polákovou. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu a uzavřený sportovní dvůr vybavený košem na basketbal, stolem na stolní tenis a trampolínou. V rámci výuky jsou pořádány tzv. projketové dny s aktuální tematikou.

 

Bližší informace o škole získáte na telefonních číslech 315 761 302, 739 035 297.

                                                                                                               
Mgr. Jaroslava VESELÁ, ředitelka školy

Nástěnka

Novinky

Dne 10.května jedeme na školní výlet do Budyně nad Ohří, kde se zúčastníme programu " Rytíři na hradě."

obrázek
Letos se naše škola opět účastní celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině, který se koná 11.května. Hlavním tématem pro letošní rok je rakovina prsu u žen a mužů.
Přesný čas
Login
Základní škola Černuc, malotřídní škola

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy