Základní škola Černuc

Vítáme Vás na stránkách naší školy,

Základní škola Černuc je školou rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků ve třídě, naši kvalifikovaní pedagogové se věnují dětem s individuální péčí.

Kolektiv školy tvoří:

 Mgr. Bc. Ivana Hančová- ředitelka, speciální pedagog a třídní učitelka 1.2. ročníku, výchovný poradce

 Mgr. Alena Ben Slimene – třídní učitelka 3,4,5.ročníku, školní psycholog

 Olga Potluková – učitelka výchov (Prv, Hv,Tv,Vv,Pč)

Kateřina Krejsová, Bc. Veronika Šepsová – asistentky pedagoga

Bc. Veronika Šepsová 
- vychovatelka školní družiny

Steven O´Connor – rodilý mluvčí

Zdeňka Czibiková - uklízečka, školnice

 Specializujeme se i na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - na děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), děti s poruchou pozornosti a děti hyperaktivní, děti s vadou řeči.
     V 1. třídě se čtení učí metodou SFUMATO
 - splývavé čtení, metoda založená na vnímání písmen všemi smysly. Písmena si žáci osvojují prostřednictvím tvořivých úkolů, nejen si je čtou a píší, ale také tvoří z různých materiálů, modelují, dokreslují, což pomáhá k lepšímu zapamatování. Do nácviku je zapojena dramatická výchova, která rozvíjí mluvní projevy dětí, vytváří prostor pro fantazii.
     Škola má v každé třídě nainstalovánu interaktivní tabuli využívanou v hodinách matematiky, prvouky, českého a anglického jazyka, každý žák má pro výuku k dispozici svůj počítač
. Od 1. třídy se vyučuje anglický jazyk.
     Zřízena a plně využívána je od 6.30 h. do 16.00 hodin
školní družina. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu a uzavřený sportovní dvůr vybavený košem na basketbal, stolem na stolní tenis a trampolínu. V rámci výuky jsou pořádány tzv. projektové dny s aktuální tematikou.

Jsme připravení Vám podat informace na telefonních číslech  315 761 302, 739 035 297.Mgr. Bc. Ivana Hančová,
ředitelka školy

Nástěnka

24.10 a 25.10 ředitelské volno
12.10 Den s IZS pro děti z Černuce.
19.10 KASS Kralupy baletní představení pro děti
21.10 Hallowen, všichni žáci a učitelé tento den budou ve škole v kostýmech :-) :-) dlabání dýni, hallowenské mlsání, diskotéka...Všichni se moc těšíme

Novinky

obrázek
Přesný čas
Login
Základní škola Černuc, malotřídní škola

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy