Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách naší školy,

Základní škola Černuc, s více jak 150-ti letou tradicí, je školou rodinného typu, jejíž velkou výhodou je nízký počet žáků ve třídě. Díky tomu máme na všechny naše žáčky čas a můžeme s dětmi být ve stálem kontaktu i během přestávek a volna. Nízký počet žáků nám umožňuje si s dětmi povídat, řešit s nimi jejich trable a neduhy,  ale i radosti a úspěchy, pohladit a povzbudit, pomáhat jim, když se zrovna něco nedaří, ať už je to nezavázaná tkanička u boty, odřený palec nebo zrovna ujetý autobus. Nízký počet žáků dále umožňuje našim kvalifikovaným pedagogům věnovat se stále více narůstajícímu počtu dětí  s individuální péčí. 

Rodiče prvňáčků na naší škole jistě také ocení  příspěvek ve výši 5.000,- Kč, který poskytuje obec.

 Jak bylo řečeno výše specializujeme se i na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - na děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie), děti s poruchou pozornosti a děti hyperaktivní, děti s vadou řeči.

     V 1. třídě se čtení učí metodou SFUMATO - splývavé čtení, metoda založená na vnímání písmen všemi smysly. Písmena si žáci osvojují prostřednictvím tvořivých úkolů, nejen si je čtou a píší, ale také tvoří z různých materiálů, modelují, dokreslují, což pomáhá k lepšímu zapamatování. Do nácviku je zapojena dramatická výchova, která rozvíjí slovní projevy dětí, vytváří prostor pro fantazii.
     Škola má v každé třídě nainstalovánu interaktivní tabuli využívanou v hodinách matematiky, prvouky, českého a anglického jazyka, každý žák má pro výuku k dispozici svůj počítač
. Od 1. třídy se vyučuje anglický jazyk.
     Zřízena a plně využívána je od 6.30 h. do 16.00 hodin
školní družina. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu a uzavřený sportovní dvůr vybavený košem na basketbal, stolem na stolní tenis a trampolínu. V rámci výuky jsou pořádány tzv. projektové dny s aktuální tematikou.

K dispozici je dětem také školní obchůdek, kde mají možnost zakoupit si dotované ochucené mlíčko, pribináčky a mnoho dalších dobrot.
V rámci  dalšího dotovaného projektu "Ovoce do škol" mají děti 1x za 14 dní  k dispozici ovoce nebo zeleninu.

Pokud na nšich stránkách nenajdete odpovědi na Vaše otázky, nebo byste se rádi přijeli do naší školy podívat, j
sme připravení Vám podat informace na telefonních číslech  315 761 302, 739 035 297.Mgr. Bc. Ivana Hančová,
ředitelka školy

Nástěnka

AKCE V MĚSÍCI PROSINEC

5.12. Mikulášská nadílka, čas 10:00
6.12. keramické dílny s pí. Jiraskovou, čas 10:00
9.12. Vánoční vystoupení v Domově důchodců ve Velvarech, čas 10:00
10.12. vystoupení dětí na "Vánočním dvoře" obecního úřadu, čas: od 16:00
13.12. odpolední představení v divadle Spejbla a Hurvínka, odjezd z družiny ve 13:00, návrat cca 17:30, prosíme rodiče, aby v tuto hodinu čekali na děti u školy
19.12. vánoční dílničky s pí. Jiráskovou + vyprávění o adventu a Vánocích, čas 10:00, s sebou 1 x jablíčko na výrobu !
21.12. Vánoční besídka učitelů s dětmi, výuka do 12:00, školní družina v tento den nebude
22.12. Ředitelské volno
23.12. 2016 - 2.1.2017 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, výuka začíná 3.1. 2017

Novinky

obrázek
"SPONZOŘI ŠKOLY"

Brabec Vzduchotechnika s.r.o., Praha
Flajsik s.r.o., Praha
Přesný čas
Login
Základní škola Černuc, malotřídní škola

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy