logotyp

Činnosti školní družiny

Letošní celoroční téma je SVĚT ZVÍŘAT.  Budeme si povídat o zvířatech. Tvořit obrázkové myšlenkové mapy - dělení zvířat dle různých kritérií. Výtvarné a hudební činnosti budou také zaměřené na zvířecí svět. V rámci celoroční hry SVĚT ZVÍŘAT budou děti získávat BODY z různých okruhů činností.

koumák, sportovec, gurmán, umělec, gentleman

Nejsou důležité výsledky, ale činnost samotná, oceňujeme hlavně snahu žáka. Naším cílem je, aby v aktivitách volného času každý žák uplatnil své vlohy a schopnosti, a tak mohl být úspěšný.

Program školní družiny není závazný a neměnný. Umožňujeme žákům plánovat a realizovat činnosti, které je aktuálně zaujmou, naplní jejich přání a potřeby.

Pokud to počasí dovolí, trávíme co nejvíce času ve VENKU – na hřišti, školní zahradě, v přírodě.

Novinkou v tomto školním roce je Divadelní klub – v rámci klubu každý měsíc navštívíme jedno divadelní představení.

Jsme otevřeni všem rodičům, nabízíme možnost zapojit se spolu se svými dětmi do všech zájmových aktivit. Několikrát do roka máme plánované společné akce s rodiči.

Při všech činnostech ve školní družině dbáme na bezpečnost našich žáků a spokojenost rodičů.

Tématický plán školní družiny ZŠ Černuc 2023 - 2024

 

ZÁŘÍ

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost, hygiena.

vítání nových žáků v ŠD, seznamovací hry

vymýšlíme pravidla soužití v ŠD, zdobíme si družinu, výroba desek na obrázky

prázdninové zážitky - vyprávíme, malujeme

zahájení celoroční hry SVĚT ZVÍŘAT

 • seznámení s projektem
 • výtvarná činnost: kresba oblíbeného zvířete

8.9. Buřtovka – opékání buřtů na zahradě s rodiči

výběr knihy – Projekt ČTENÍ POMÁHÁ

ŘÍJEN

SVĚT ZVÍŘAT

 • Mezinárodní den zvířat – vymýšlení dárků pro zvířátka
 • myšlenková mapa: dělení zvířat podle toho „co jedí“ (masožravci, býložravci, všežravci) – kooperační práce
 • výtvarná činnost – zvířátka z kaštanů

kolektivní pohybová činnost na hřišti a v tělocvičně.

Divadelní klub – 18.10. Jak princezna hádala, až prohádala

20.10. Dýňování s rodiči (ve spolupráci s MŠ)

čtení na pokračování

 

LISTOPAD

SVĚT ZVÍŘAT

 • myšlenková mapa: dělení zvířat podle toho „kde bydlí“ (les, louka, pole, rybník, moře, statek) – kooperační práce
 • zpěv písně Krávy, krávy (Svěrák, Uhlíř)

pobyt venku -pozorujeme proměny přírody

vycházky do lesoparku – stavby domečků z přírodnin

30.11. Adventní vyrábění s rodiči (adventní věnce, svícny, ozdoby)

Divadelní klub -1.11. Jak víla Modrovláska splnila tři přání

čtení na pokračování

 

PROSINEC

SVĚT ZVÍŘAT

 • myšlenková mapa: dělení zvířat podle toho, co dělají v zimě
 • kontrola ptačích budek na školní zahradě
 • povídání o zvířátkách v Betlémě

Advent a Vánoce – tradice, význam, zvyky, vánoční výzdoba ŠD

15.12 Advent na dvorku – besídka pro rodiče ve spolupráci s obcí a MŠ

zpěv koled, písně se zimní tématikou

Divadelní klub- 6.12. Honza málem králem

čtení na pokračování: Vánoce pro Kočku

 

LEDEN

SVĚT ZVÍŘAT

 • myšlenková mapa: dělení zvířat podle počtu nohou – kooperační práce
 • pozorování stop zvěře a ptáků
 • výroba lojových semínkových koulí pro ptáčky

zimní radovánky - stavby ze sněhu, sáňkování, bobování, koulovačky

zimní sporty – výtvarné zpracování

kolektivní hry ve školní tělocvičně, pohybové hry ve třídě (židličkovaná)

Divadelní klub-17.1. Zimní příhody včelích medvídků

čtení na pokračování

 

ÚNOR

SVĚT ZVÍŘAT

 • myšlenková mapa: dělení zvířat podle kontinentů – kooperační práce
 • příprava zvířecích masek na masopust

nácvik masopustních říkadel

kolektivní hry ve školní tělocvičně, pohybové hry ve třídě

procházky, zimní radovánky

Divadelní klub- 14.2. Pozpívejme si děti

čtení na pokračování

 

BŘEZEN

SVĚT ZVÍŘAT

 • myšlenková mapa: dělení zvířat na živorodé, vejcorodé, vačnatce
 • povídání o probouzení přírody, mláďatech

jarní výzdoba družiny

MDŽ – recitace básniček a zpěv písniček babičkám a maminkám (na obci)

Velikonoce-lidové zvyky

27.3. Velikonoční dílna s rodiči – pletení pomlázek, barvení kraslic, výroba vel. dekorací

Pobyt venku  – procházky, pozorování probouzení přírody, hledání prvních jarních květin

měsíc knihy – návštěva knihovny ve Velvarech, povídání o oblíbené knize

Divadelní klub -13.3. Vejce, aneb Jurodivý dinosauři

Čtení na pokračování


DUBEN

SVĚT ZVÍŘAT

 • myšlenková mapa: biologické dělení zvířat podle tříd (savci, ptáci, plazi, ryby, obojživelníci, bezobratlí)

kolektivní hry na hřišti a v tělocvičně

Den ZEMĚ (29.4.) - povídáme si o ekologii, třídění odpadu, procházka obcí – sběr odpadků, nápady na zlepšení životního prostředí

Divadelní klub - 10.4. Tři čuníči nezbedníci

čtení na pokračování


KVĚTEN

SVĚT ZVÍŘAT

 • výběr zvířete pro prezentaci- výroba plakátu o jednom zvířeti – představení zvířete, do kterých se řadí skupin, podle našich myšlenkových map, zjišťování info na PC- práce ve skupinkách

Den maminek – vyrábíme dárečky

Zveme mamky do školy na besídku.

Vyrábíme párty občerstvení pro maminky (jednohubky)

Divadelní klub – 15.5. Pohádka ENE BENE ERBENE

čtení na pokračování

 

ČERVEN

SVĚT ZVÍŘAT

 • prezentace zvířat podle plakátů
 • návštěva zoo??
 • vyhodnocení celoroční hry, slavnostní vyhlášení vítězů

Den dětí – sportovní hry a soutěže v přírodě

Den otců (20.6.)- výroba dárků pro tatínky

pobyt v přírodě – lesopark, školní zahrada, hry na hřišti

rozloučení se školou – ZAHRADNÍ SLAVNOST (ve spolupráci s MŠ)

MAPA
Kontakty

Tel: škola: 725 161 987, 739 035 297

E-mail: zscernuc@seznam.cz

Školní jídelna: 315 761 337
Základní škola Černuc,
okres Kladno


273 23 Černuc 95

IČ: 750 33 186

bankovni spojení:
3164506319/0800

Česká spořitelna
Facebook ZŠ Černuc
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Domů ZŠ Černuc
Pro prvňáčky
Pro druháky
Pro třeťáky
Pro čtvrťáky
Pro páťáky

Created by © 2013-2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy