Jméno:
Heslo:

Turistický kroužek

Plán práce turistického kroužku Javory při ZŠ Černuc, školní družina

Téma: Cestovatelé

Cíl: získání povšechných znalostí o světě a prohloubení dovedností pro pobyt v přírodě

Doba trvání: 1x týdně během školního roku - 120 minut v rámci ŠD

Místo: ZŠ Černuc, klubovna a zahrada oddílu Javory, obec Černuc a přilehlé okolí, ostatní (viz výlety)

Klíčové kompetence žáka rozvíjené těmito aktivitami:
- k učení: žáci získají znalosti o různých zemích, našich cestovatelích a historických souvislostech
- k řešení problémů: pomocí otázek a her hledají odpovědi na složité děje v historii objevováním světadílů až po současnou mezinárodní situaci
- sociální: učí se dodržovat pravidla ke spolupráci, poznávají život jiných ras a kultur
- pracovní a pohybové: pomocí her a při řešení simulací rozvíjejí pracovní návyky, motoriku a přirozený pohyb, rozvoj individuálních dovedností
- kreativní: pomocí výtvarných prací s různými materiály

Mezipředmětové vztahy a přesahy: prvouka, vlastivěda, český jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, tělesná a výtvarná výchova, environmentální výchova

Výlety a výpravy k projektu - Cestovatelé:

Říjen -
Stadice a Trmice
            Praha -Náprstkovo muzeum
Listopad - výprava do přírody
Prosinec - Přerov nad Labem, Kersko, Čelákovice
Leden- výprava do přírody
Únor - Ctěnice
Březen - výprava do přírody
              Praha - motýlí dům
Duben - výprava do přírody
             Chuchelský park
Květen -dvoudenní výjezd do východních Čech a Polska
Červen - Vodní dům a Vlašimsko


Nástěnka

AKCE PROSINEC

3.12. Barborky - družinová akce
5.12. Mikuláš, anděl a čert - nadílka
5.12. Čertovský táborák - pečeme buřty, čertovský kvíz (družinová akce)
14.12. vánoční výstava ve Velvarech - družinová akce
15.12. vánoční jarmark + vystoupení na obecním úřadě v Černuci
20.12. zdobení stromku pro zvířátka - družinová akce
21.12. vánoční vystoupení v DD Velvary

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

22.12. 2018 - 6.1. 2019

Novinky

obrázek
"SPONZOŘI ŠKOLY"

Pomocná ruka je pro nás velmi důležitá -
D Ě K U J E M E za Vaši i sebemenší finanční pomoc!

Brabec Vzduchotechnika s.r.o., Praha
Flajsik s.r.o., Praha
Nikola Čančíková, maminka naší žákyně
MUDr.Stanislava Šepsová, Velvary

Přesný čas
Základní škola Černuc, malotřídní škola
Základní škola Černuc - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz

Created by © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy